Page 14 - Kovács Dénes
P. 14

                 A Mester és Növendék
        P á|yakezdésében mesterei befolyással voltak, akik segítették igazgatták
        életú§át, róluk mindenkor és mindenhol hálával és tisztelettel
        emlékezett. Különösen három személy meghatároző volt, akiket nemcsak
        tanítómesterének, hanem követendő példaképének is tekintett s
        intelmeiket megtartotta egy életen át.
        Rados Dezső e5zike a legielentősebb maryar pedagógusoknak.

        Kovács Dénes így emlékezik; ...." Rados zseniőlis pedagógus uolt. Az,

        hoga teuékenységére egy Bartók BéIa isíeffiguelt magőért beszéI,.....
        ...."briliáns eredméngeket ért el tanítuányaiual."... mondotta ega
        alkalomkor. Tanítasaiban teljes uilőgossággal derüIt ki az, hoggan nem
        szabad hegedüIni. Ebben sohasem téuedett. Ercől később is

        meggyőződtem mikor magambanfelidéztem intelmeit; - ,          Két kézzel kell
        hegedüIni, - az ember ne csinőljon olyat, ami nem a sajőtja' ..- Rados
        Dezső nagaon közel őIIt hozzőm. BeépüIt az életembe."
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19