Page 15 - Kovács Dénes
P. 15        Zathureczlcy Ede: n a Hubay Jenő műhelyéből kikertilt második
        nemzedék meghatároző egrénisége, a mester e§ik legkedvesebb
        növendéke. Őt tekintették a világhírű hegedűiskola méltó őrzőjének és
        haryománya letéteményesének.       Kovács Dénes mesteréről íry nyilatkozik:


       ,, Zatlutreezlcy Ede uar&zslatos egyéniség és kiuáIó muzsilals uolt.
       Áradt belőtre a zene. Teehnikai kérdések nem űkágosan erdekelték.
       Legfőbb gondja a zenei megfogatmazas uolt. Óráin csak          felkeszüIten
       Iehetett résrt uenni. Ennek hid;nyőban nelrn illett megjelenni. Ega
       Zathureezky őra ut&n beauatattrtak érezhettük magunkat mindanngian
       a zenében. A hegeüilest a műuészetnek rendelte alá. Elengedhetetlen
       fontas  uolt sz&mára, hogy minden részletben megéreztesse a zefte bel.ső
       geszttxőt, hogy  feltárja  mindazt, ami mellett sokan esetleg eszrw,étlenüI
       mennek el.'
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20