Page 16 - Kovács Dénes
P. 16        Weiner Leo növendéke voltam r948-ban
        Kovács Dénes emlékezik;
           Gyakran látogattam órőit. Sok szonőtát tanultam tőIe. Pedagógiai
        teuékenységének lényegét abban láttam, hoga megtanított bennünket
        kottőt oluasni,ahoga keII. Hallatlanul szerettük ezt a naga tudású,
        szerény, puntén emb er|,,
        ... nagaszeríl  légkört ,tereqtett  órőin.... Ha elégedetlen ualt,   qkkor  wt
        e g ene s en Tlp g mond| a. "4 m e g t anulhat ó t t anít o t t a.
         a
        tőázi funóf iőa.  Igyekezíem izel|emét őpolni, ta4ítás| p7axisomban,
        Kamarazene őráikiuételes örömöt      jelentettek nem csak nekem,
        mindannyiunknak. Ó ébresztett rő a kamlrazene, a muzsikálős
        g y öny örűség eir e" .....
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21