Page 18 - Kovács Dénes
P. 18


                i:
               ffil   ._".§-                       3*-.--4
                 ,,:a
               ,FÉ_
                                             ::§:;*+:        Az Operaházkoncertrrre§tere 21 évesen. 1951 -t96t


        r95r. június 18 hegedűművészi oklevél pályazati hangverseny a zeneművészeti
        Főiskola na5rtermében, ahol jelen van Tóth Aladár az Operaház Főigazgatója, aki
        elismerően nyilatkozik Róla. Ery Beethoven hangversenyt követően meghívja az
        Operaház Z.enekarába koncertmesternek.

        ,, Jelentős uáltozőst hozott az életembe. EIég sok baj, panasza, keserűsége uolt, - a
        ,,kollégák" nem egaszer igyekeztek lehetetlenné tenni, nem egaszer keresztbe tettek.
        De én komolgan uettem a  feladatot. VégüI jól éreztem mqgam, mert masfel-két éu
        utőn már arra kértek a karmesterek, hoga előadásaikon én jőtsszam....

        Felejthetetlen barőtokat, műuészeket ismertem meg. Megtapasztaltam      q színhőz

        összehqsonlíthatatlan furcsasőgait.  Nekem ez a légkör teljesen új uolt. Mindennap
        történt ualami. Kiuáló műuészek, rendkíuüIi egyéniségek. A csillapíthatatlan
        konkurenciaharc a szereplésértrelismerésekért, éruényesülésekért...és nem hidngzott
        persze a mellőzöttek,  félreismertek,  a meg nem értettek hada sem. Rengeteg
        tapasztalatot szerezteTll....,,

        ,,.. Az Operahazban sokat lehetett tanulni. Nem előngös, ha a hegedűsök csupán a
        saj át ír o dalmukat ismerík, é s cs ak azzal fo g lalko mak...."
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23