Page 20 - Kovács Dénes
P. 20       A HnonpúnntírÉsz
       Mint előadóművé sz67évig szerepel a hazai és a világ, híres koncerttermeinek
       pódiumán, amiről íry nyilatkozik - ,, életem egy részét hagytam a pódiumon"
             _

       19só. június zr_én a szolnoki Városi zeneiskola  lnlvánop  hqngver_s9nyen lépett fel.
       nzit<ovetOen a, kis zsenif rendszeresen hívják fellépésekre különböző egyletekbe,

       rendezvényekre.

        tg42. április r9_én először lépett a 7*neművészeti Főiskola Na5rtermének
       póüumára.

       r948_5o a Főiskolai évek alatt több hegedűverseny 8v{zt99e, díjazottja volt.
       .lriubáy Jenő űjat kétszer nyerte el, majd Reményi Ede díja! is ő kaptameg.
       pragábán  a rubáikver§enyen, Berlinben aVIT-en feltúnést keltve, kiválÓ
       helyezéseket ért el.

       195r-től Művészi pályája jelentős állomasánaktekintette az_Operaház zenekarában
          itt tíz évet, -tapaJztatatszerzési idő zenekari muzsikusként.
       "Ítátt
       .r953jrinius $-án Zathureczky Ede helyett először lép fe_l a Budapesti_Filharmóniai
       ráóáőas ZenJkarával, Brahmó hegedűversenyével. Továbbiakban eryiklegtöbbet
       foglalkoztatott szólista volt a Filharmóniánál.

        1955. november 8. a londoni Carl Flesch nemzetközi hegedtíversenyen az arany
       plakettet nyerte el.
        hzek a nemzetközi versenyek indították el kanierjét, s mint hegedűművesz bejárja a
       világot. Európa, Kína,India,Japán Amerika,stb J,P  ályájaslinte  !öletle3.
            /
        uűieszóteU"r, külörrlugo szereiet töltenek be a bécsi Hasszikusok és a hazai kortárs
        zeaeszerzők.
        A hazai és külfölü turnéin a legnevesebb hangverseny termekben legtÖbbet Bach,
        Beethoven, Mozart, Bartók műveket játszik.
        rtitorrOr"o Bartók művektolmácsolasával aratott osztatlan sikert. Ert jelzi az is, hory

        háromszor kapott Bartók üat. / tg8t, tg$g,zoool

        2oo3_ban utolsó hazai és kiilfiildi fellépése aZeneal<adémián a budapesti Tavaszi
        Fesáivál keretében azt követően a belgiádi híres Kolerác koneerttermében Petrovics
        Emil Pass amezzoe Saltarello művét mutatákbe az Amadinda ütőeryÜttessel
        fergeteges sikerrel.
        Szíieó lépett fel hazai koncerteken és hűséges maradt Szolnokhoz, ahol gyakran

        szerepelt nagy sikerrel.
        Varárislatos heged{íhangiát, mesteri játékát számos hangfelvétel őr7i. .
        A megielent kritikak nag}, touusége felsőfokon mélta§a előadói, műveszi
        teljesfrményét; kiemelvóizerénységét, a zene ir{$ alázatát,  {ogalmazás  módját,
        tri,iatmaasmentes virruozitasát,  ryönyörú  hegedúhangját, utánozbatatlan
        eleganciáját. Ery kiilönleges személyiségről és korszakos művészetéről szólnak az
        írasok.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25